Eenzijdige echtscheiding


Heeft u besloten te gaan scheiden, maar uw partner is nog niet zo eenzijdige echtscheidingver of hij/zij heeft andere verwachtingen van het echtscheidingsproces, dan kunt u ook alleen bij mij terecht.

Wellicht is het mogelijk om gezamenlijk met uw partner en diens advocaat tot afspraken te komen. Een zgn. overlegscheiding komt tot stand in 1 of meerdere viergesprekken en onderling overleg tussen de advocaten.

Indien dit niet mogelijk is, zal ik namens u een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Indien uw partner pertinent weigert om mee te werken is het ook mogelijk een zgn. voorlopige voorziening aan te vragen. Zo is het mogelijk voor enkele zaken op voorhand een regeling te krijgen.

Via de rechtbank worden zo de elementaire zaken geregeld. Wellicht is het in de loop van dit proces toch nog mogelijk tot afspraken te komen en de procedure versneld af te ronden.

Deze gehele procedure zal meer tijd in beslag nemen, maar uiteindelijk zal ook uw echtscheiding ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Alle belangrijke zaken worden geregeld.