Ik wil inzage in mijn medisch dossier

Telefonisch kwam vandaag de vraag binnen of iemand recht heeft op inzage in zijn medisch dossier. Er waren redenen waarom de beller zijn dossier dringend wilde inzien en het liefst een kopie wilde maken.

Een patiënt heeft de volgende (wettelijk neergelegde) rechten:

  • Je hebt het recht op inzage zonder tussenkomst van derden;
  • Je hebt het recht op een kopie van jouw medisch dossier;
  • De arts moet jou zo spoedig mogelijk inzage of een kopie verschaffen van het medisch dossier;
  • Alle gegevens die niet kloppen in het medisch dossier kun je laten aanpassen, daarnaast kun je ook gegevens die ontbreken laten aanvullen;
  • Je kunt een verzoek indienen tot vernietiging van jouw gegevens, maar wanneer de gegevens nog van belang zouden zijn voor een ander, dan kan dit niet.

 

Hoe vraag je deze gegevens het beste op?

  • Doe dit verzoek bij voorkeur schriftelijk en aangetekend.
  • In de brief meld je dat je jouw gegevens wilt inzien dan wel een kopie van je dossier wenst te ontvangen.

Een arts is verplicht aan dit verzoek mee te werken. Wel kan hij/zij hiervoor  een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Delen via: facebooktwittergoogle_plus