Ik wil inzage in mijn medisch dossier

Telefonisch kwam vandaag de vraag binnen of iemand recht heeft op inzage in zijn medisch dossier. Er waren redenen waarom de beller zijn dossier dringend wilde inzien en het liefst een kopie wilde maken. Een patiënt heeft de volgende (wettelijk neergelegde) rechten: